Логотип
empty
Про проект
empty
Біографічна довідка
empty
Книжкова колекція
Сержа Лифаря
1Стародруки VI-XIX ст.
2Авторські видання
3Лифар і Дягілев
4Історія балету
5Лифар та дослідження
  його творчості
6Історія театру
7Історія музики
8"Пушкініана"
empty
Фотогалерея
empty
Балет на WWW
Друкувати Написати нам

СТАРОДРУКИ VI-XIX СТ.

Сочиненія Дениса Васильевича Давыдова. Изданіе четвертое, исправленное и дополненное по рукописямЪ автора. В 3-х частяхЪ. Москва. ВЪ типографіи Бахметева. 1860

Портрет Давидова

"Давидов Денис Васильович (1784-1839) - російський поет і військовий письменник. У період Вітчизняної війни 1812 року був одним з організаторів і керівників партизанського руху. Перший літературний досвід відноситься до 1803-1805р.р., коли в рукописах широко розповсюджувалися його політичні вірші та байки ("Голова и Ноги", "Река и Зеркало", сатира "Сон"), що містили різкі випади проти царя. В історію російської літератури Давидов ввійшов як творець жанру "гусарської лірики", що відрізняється за своєю тематикою від батальної поезії. Сочиненія Дениса Васильевича Давыдова

Значним явищем в літературі 30-х років була військова проза Давидова. Його спогади про О.В.Суворова, М.М.Раєвського, Я.П.Кульнєва, написані в живій дотепній формі. Партизанському руху 1812 року присвячені праці Давидова: "Опыт теории партизанского действия" (1821), "Дневник партизанских действий 1812 года" (надруковані в 1860), були важливим внеском в історію військового мистецтва і мемуарну літературу." (Краткая литературная энциклопедия.Т.2.-с.486-487).

Видання 1860 року містить в першій частині "ДневникЪ партизанскихЪ действій, 1812 года Дениса Давыдова", в другій - "Матеріалы для современной военной исторіи 1807 года.", в третій - "Стихотворенія". Як додатки в третій частині надруковані: "Известіе о жизни Д.В.Давыдова" и "Автобіографія Д.В.Давыдова". Виданню передує передмова "ОтЪ издателя":

Сочиненія Дениса Васильевича Давыдова "Проникнутый чувствомЪ благоговейнаго уваженія кЪ памяти покойнаго родителя моего, Дениса Васильевича Давыдова, я почелЪ священною для себя обязанностью собрать вЪ одно целое все произведенія пера сего даровитого воина-писателя. Въ составЪ новаго изданія входятЪ: Известіе о жизни Дениса Васильевича сЪ портретомЪ его, при чемЪ обозначены собственныя слова автора, почерпнутыя изЪ его сочиненій, Автобіографія его, приписанная покойнымЪ родителемЪ моимЪ сослуживцу его генералу О.Д.О., полный Партизанскій дневникЪ сЪ приложеніемЪ многихЪ весьма любопытныхЪ документовЪ, Матеріалы для исторіи современныхЪ войн сЪ краткими характеристическими очерками некоторыхЪ нашихЪ славныхЪ военныхЪ деятелей, стихотворенія автора, и некоторые письма его. Прочія статьи, уже помещенные вЪ прежнихЪ изданіяхЪ, какЪ-то: Встреча сЪ великимЪ СуворовымЪ, Встреча сЪ фельдмаршаломЪ графомЪ КаменскимЪ, ТильзитЪ, Переписка с ВальтерЪ-СкоттомЪ, Занятіе Дрездена, Воспоминаніе о Кульневе и ОпытЪ теоріи партизанскихЪ действій, также значительно дополнены. Я вполне сознаю, что составленный мною опытЪ біографіи покойнаго отца моего весьма слабЪ и не полонЪ; онЪ далеко не обрисовываетЪ характера нашего Партизана-поэта, который, какЪ онЪ самЪ выразился, при первомЪ крике о войне торчитЪ на аванпостахЪ, какЪ казачья пика, а сЪ наступленіемЪ мира обращается кЪ сохе и воспевает вновь любовь и гусарскую жизнь."
© Публічна бібліотека імені Лесі Українки
Вгору