Логотип
empty
Про проект
empty
Біографічна довідка
empty
Книжкова колекція
Сержа Лифаря
1Стародруки VI-XIX ст.
2Авторські видання
3Лифар і Дягілев
4Історія балету
5Лифар та дослідження
  його творчості
6Історія театру
7Історія музики
8"Пушкініана"
empty
Фотогалерея
empty
Балет на WWW
Друкувати Написати нам

СТАРОДРУКИ VI-XIX СТ.

Сто русскихЪ литераторовЪ. Издание книгопродавца А. Смирдина: в 3-х томах. Санктпетербург. ВЪ типографіи Александра Смирдина, 1839.
Роспись россійскимЪ книгамЪ для чтенія, изЪ библіотеки Александра Смирдина, систиматическим порядкомЪ расположенная. ВЪ четырехЪ частяхЪ, сЪ приложеніемЪ: Азбучной росписи именЪ Сочинителей и переводчиковЪ, и Краткой Росписи книгамЪ по азбучному порядку. Санктпетербург, 1828.

Сто русскихЪ литераторовЪ

Видання об'єднані ім'ям російського книговидавця Олександра Федоровича Смірдіна (1795-1857). Почавши прикажчиком у
В. Плавільщикова, Смірдін успадкував після смерті свого патрона його книжкову справу і розвив широку книготоргівлю і видавничу діяльність. Його книжковий магазин став своєрідним салоном, де зустрічалися письменники. Смірдін видав твори Карамзіна, В'яземського, Крилова, Гоголя, Пушкіна. Заснувавши (1834) журнал "Библиотека для чтения", Смірдін поклав початок виданню в Росії "товстих" журналів. Ним були випущені три випуски збірника "Сто руских литераторов" (1839-45). В передмові до першого тому О.Смірдін писав: "СЪ давняго времени имелЪ я намереніе собрать самые верные портреты известнейшихЪ современныхЪ литераторовЪ РусскихЪ, и издать это собраніе вЪ свете, сЪ приложеніем, новой, нигде еще ненапечатанной статьи каждаго автора и кЪ каждой статье соответственной картинки". "Издание предполагалось в 10-ти томах, но не было завершено. Белинский критиковал сборник за пестроту и недостаточную продуманность плана: "Старые писатели смешаны с новыми, гениальные с бездарными, знаменитые с неизвестными, хорошие с плохими". (Баренбаум И.Е. История книги - с. 74)

З 1846 р. Смірдін видавав серію "Полное собрание сочинений русских авторов". Його видавнича справа довгий час розвивалася успішно, але згодом він розорився і був вимушений припинити книжкову торгівлю. "Из библиографических трудов Смірдіна особенно ценно справочное издание "Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки А. Смирдина" (1828); дополнение к этой библиографии составлялись до 1856 (в 4 чч.)" (Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. - с. 973).
© Публічна бібліотека імені Лесі Українки
Вгору