Логотип
empty
Про проект
empty
Біографічна довідка
empty
Книжкова колекція
Сержа Лифаря
1Стародруки VI-XIX ст.
2Авторські видання
3Лифар і Дягілев
4Історія балету
5Лифар та дослідження
  його творчості
6Історія театру
7Історія музики
8"Пушкініана"
empty
Фотогалерея
empty
Балет на WWW
Друкувати Написати нам

СТАРОДРУКИ VI-XIX СТ.

Старовинні книги колекції Сержа Лифаря є історичною та бібліографічною цінністю.

Библиотека для чтения "Библиотека для чтения.
Издание книгопродавца Александра Смирдина"

Букварь Славено-Греко-Латинскій "Букварь Славено-Греко-Латинскій, изд.QеодоромЪ
ПоликарповымЪ, вЪ Москве, 1701 года"

ДухЪ Екатерины Великия "ДухЪ Екатерины Великия, Императрицы и Самодержицы Всероссийския, премудрыя матери отечества, или Черты и анекдоты, изображающие характерЪ, славныя деяния и великия добродетели сея безмертныя Монархини, сЪ присовокуплениемЪ краткаго описания ЕЯ жизни"

Ежемесячныя сочинения "Ежемесячныя сочинения, кЪ пользе и увеселению служащия"

ЛексиконЪ треязычный "ЛексиконЪ треязычный"

Новая манера, УКРЕПЛЕНИЮ ГОРОДОВЪ "Новая манера, УКРЕПЛЕНИЮ ГОРОДОВЪ учіненная чрезЪ Господіна Блонделя, генерала порутчіка воіскЪ короля францускаго, прежЪ сего учітея вЪ математіке Господіна Князя ДЕЛФІНА, сына Его Велічества"

Оставшияся творения Фридриха Втораго "Оставшияся творения Фридриха Втораго Короля Прусскаго"

Полное собраніе всехЪ сочиненій "Полное собраніе всехЪ сочиненій вЪ стихахЪ и прозе, покойнаго Действительнаго Статскаго Советника, Ордена Св. Анны Кавалера и Лейпцигскаго Ученаго Собранія Члена, Александра Петровича Сумарокова"

Сочиненїе вЪ похвалу "Сочиненїе вЪ похвалу Ея Императорскаго Величества Государыни Екатерины Вторыя", написана перським посланником Мохаммедом

Сочиненія Дениса Васильевича Давыдова "Сочиненія Дениса Васильевича Давыдова"

Сочиненія Императрицы Екатерины II "Сочиненія Императрицы Екатерины II"

Сто русскихЪ литераторовЪ "Сто русскихЪ литераторовЪ"

Три разсуждения "Три разсуждения о трехЪ главнейшихЪ древностяхЪ российскихЪ... сочиненныя ВасилиемЪ ТредиаковскимЪ"

Указы ... Петра Великаго "Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго самодержца Всероссийскаго"

QеатронЪ "QеатронЪ Историческій"


© Публічна бібліотека імені Лесі Українки
Вгору